Térségi iskolakert és smart tanműhely

A Hibó Tamás Művészeti Alapítvány és a Cogito Általános Művelődési Központ projektje

 

  1. A program célja és leírása

Iskolakertek már számos helyen működnek az országban. Nógrád megyében és ezen belül a Salgótarjáni Járásban azonban a Cogito Általános Művelődési Központé filozófiájában és felszereltségében is egyedülálló. Célunk, hogy azt mutassuk meg tanulóinknak, hogy a kertművelés hogyan köthető össze a 21. századi smart technológiákkal.

Programunk ezért arra irányul, hogy a növényi életciklusok megfigyelésén túl a kerttervezés és kertészet információs technológiai támogatását is megismertessük tanulóinkkal. Mindezt természetesen átszövi a természettel együttműködésre törekvő életmód értékeinek közvetítése, a szociális és IKT és művészeti kompetenciák együttes kialakítása, fejlesztése.

Bár egy kert maga is le tudja képezni a körülöttünk lévő világot, mi mégis hálózatban gondolkodunk. Az iskolakert programba az ÁMK-val szerződéses kapcsolatban lévő több mint 40 köznevelési intézmény bevonását is tervezzük országosan. Célunk, hogy ezen iskolák egységes informatikai alapú adatbázist hozzanak létre, amely alapján szemléltetni lehet a különböző adottságú területek termelési kultúráját, az eltérő termőhelyi adottságokkal rendelkező kertekben az azonos típusú növények fejlődési ütemét, azonosságaikat és eltéréseiket.

Az egységes informatikai rendszer segítségével megosztanánk egymással az időjárási tényezőket, talajhőmérsékletet, talajösszetételt ennek alapján terveznénk meg a növények telepítését, azok telepítési idejét, dokumentálnánk életciklusuk állomásait. Ezáltal is kiemelve a természettudományi ismeretek, gyakorlatok fontosságát, alkalmazását.

Programunk megvalósítása során alkalmazzuk a tantárgyi koncentrációt és a projektoktatás elemeit, hiszen a kertművelés már önmagában projekt. A program keretében kidolgozott projekteket, tantervi fejlesztéseket, jó megoldásokat térítésmentesen megosztjuk.

Céljaink elérése érdekében nevelőtestületünk egésze részt vett egy akkreditált, 30 órás felkészítő képzésen, amelynek multiplikálást is vállaljuk az együttműködni kívánó többi intézmény pedagógusai számára.

Fontos elmondani, hogy bár a kertet az ÁMK hozza létre, az az egész Kelet-nógrádi térség, mindenekelőtt a salgótarjáni iskolák számára is bemutató- és gyakorlókertként kíván szolgálni.

Tanműhely

Smart tanműhelyünkben a tanulók megismerkednek a programra vonatkozó digitális ismeretszerzéssel, kapcsolatot tarthatnak más intézmények diákjaival. Virtuális oktatótermet hozunk létre, mely a megismerés új útjait jelentheti számukra, ezzel demonstráljuk, hogy az évezredes kertkultúra hogyan kapcsolható össze jelenünk legmodernebb információs technikájával.

Az életmód kompetencia program elemeként a kertművelés mindennapi hasznosságát azon keresztül is bemutatjuk, hogy a megtermelt (bio) zöldségeket és gyümölcsöket az iskolát ellátó élelmezést szolgáltató vállalkozásnak értékesítjük. Ezzel az anyagi haszonszerzésen túl az élelmiszerek megbecsülésének kultúráját is közvetítjük: legyenek a gyerekek büszkék a maguk termelte zöldségre, gyümölcsre, fűszerekre.

Szintén e programelem része a kerti alapanyagok feldolgozása, tartósítása.

Az ÁMK dr. Krepuska Géza Általános Iskola intézményegység pedagógiai programját úgy módosítottuk, hogy helyet kapjon benne a Technika tantárgy B tanterve, melyet a saját tapasztalatok alapján önálló innovációként fejlesztünk a későbbiekben.

 

  1. Térségi kutatóműhely

Az épület természetes világítással is rendelkező alsó részében alakítottuk ki a kutatóműhelyt. A műhelyben két munkaállomást van. Ezek egyaránt alkalmasak természettudományos szaktárgyakat tanító szaktanárok kutatótanári tevékenységéhez, illetve a kutatótanári minősítésre való felkészülés támogatásához, valamint középiskolás tanulók tudományos diákköri munkájának támogatására. Természetesen ehhez biztosítjuk a felkészítő szaktanár munkáját is.

 

  1. A múzsák kertje

Az ÁMK egyik legmeghatározóbb tevékenysége az alapfokú művészetoktatás. Az iskolakert a maga adottságaival egyaránt alkalmas képzőművészet szakos növendékek plen air munkájához, a smart tanműhely pedig a számítógépes grafika és sokszorosítás technikáinak elsajátíttatásához.

A kertben kialakítottunk egy 15-20 fő egyidejű ott tartózkodására alkalmas fedett helyiséget, amely kinti foglalkozások megtartásán túl szabadtéri színpadként is használható. Itt különböző színházi, művészeti, kulturális események is megtarthatók akár vendégfellépőkkel, csoportokkal, művészeti együttesekkel. A felette elhelyezkedő domboldalon kialakítható egy körülbelül 100 fős nézőtér.

Mindkét programelem alkalmas nyári szünidei tematikus táborok, projektek kivitelezésére mind a saját intézményünk, mind az együttműködő iskolák számára.

 

  1. A megvalósítás tárgyi elemei

835 nm-es kert Somoskőújfalu központjában, egy rajta található összességében 72 nm-es házzal, mely teljes egészében alápincézett, és hozzá tartozó melléképülettel.

Az ingatlan elhelyezkedése többféle szempontból is előnyös. A főúttól mintegy kétperces sétával megközelíthető, ugyanakkor egy gyakorlatilag forgalom nélküli mellékutcában fekszik. A főúton közvetlenül a bekötőút sarkán van a helyi járat buszmegállója, amely a 2 kilométerre fekvő Salgótarjánnal közvetlen összeköttetést jelent a tömegközlekedés igénybevételével.

Az épület felújítása megtörtént. Kialakításra került a smart tanműhely, amit egy ún. okos otthon mintájára fejlesztenénk tovább. Mind az áramtermelés, mind a fűtés és melegvíz előállítás napenergiával történik – az eddigi tapasztalatok szerint költségmentesen, tehát az épület nem fogyaszt több energiát, mint amennyit a napelem megtermel. A ház gépészetét és biztonsági felügyeletét távirányíthatóvá tesszük, így az iskolaépületből is vezérelhetőek lesznek a folyamatok, amelyet a tanulóknak demonstrálunk is.

Üvegház

A kertben található két üvegház is, amelyben a palántanevelés és primőr növénytermelés folyik.

A kertben létesítettünk egy kisméretű időjárás mérőállomást, melynek a jeleit szintén IKT technológiával osztjuk meg. A mérőállomáson csapadékvíz minta vétel is lehetséges, melynek elemzését a műhelyben végezzük a diákok bevonásával. Az időjárási adatok és a ház tetejére telepített webkamera képei  folyamatosan elérhetők az Időkép oldalon (www.idokep.hu )

A kert fekvése kedvező, nyugat-délnyugati tájolású, körpanorámás, a környék meghatározó hegyei (Karancs, Salgó) egyaránt jól láthatóak.

 

  1. Hazai és nemzetközi együttműködések – hálózatosodás, szinergia 

Mint említettük a kert és a tanműhely működtetését térségi keretbe ágyazzuk, így természetes módon keressük az együttműködést az állami fenntartású intézményekkel, továbbá a község óvodájával.

A pedagógiai munka fejlesztése érdekében már együttműködünk a salgótarjáni székhelyű Interindustria Tudásközpont Alapítvánnyal. A Cogito ÁMK megvalósítóként rész vesz az Interreg SKHU/1601/4.1/210 kódjelű pályázatának megvalósításában. A pályázat a „Smart Communities” – Okos Közösségek – „Virtual Education and Research and Development and Innovation Network in the Slovakian – Hungarian border region” nevet viseli. Az pályázat keretében tanulóink kétszer egy hetes projektet bonyolítottak le a kertben. Szintén e pályázatnak köszönhetően sokmilliós eszközfejlesztést hajthattunk végre, így elmondható, hogy a megye legjobb eszközparkjával rendelkezünk.

Ezt a lehetőséget kínáljuk a térség többi intézményének.

Kertünk programjai illeszkednek a Novohrad-Nógrád Geopark programjához is, amely a világ első, országhatárokon átnyúló nemzetközi geoparkja, 28 szlovák és 63 magyar oldali település örökségét ápolja.

 

Hálózatosodás

Az iskolakerteket működtető intézményekkel való együttműködésről már ejtettünk szót korábban. Ezt az együttműködési rendszert azonban tovább szeretnénk bővíteni. A Cogito ÁMK 2000. szeptember 1-jei fennállása óta rengeteg köznevelési intézménnyel alakított ki tartós együttműködést az alapfokú művészetoktatás területén. Jelenleg 43 élő megállapodásunk van az ország 4 megyéjében (Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Bács-Kiskun). Ezen intézményeknek szintén felajánljuk a lehetőséget, hogy a virtuális oktatóterem szolgáltatásainak igénybe vételével kapcsolatba kerüljenek a smart tanműhellyel. Amennyiben ezek az együttműködések megvalósulnak, olyan adatbázis jön létre, amely a kutatóműhely segítségével nemcsak a kutatótanári felkészülésnek és középiskolások tudományos diákköri munkájának, de egyetemi és főiskolai szakdolgozatok elkészítésének is alapja lehet, így a pedagógusképzést is támogatja.