Alkotni szabadon!

Iskolatörténet

A Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola története a 2000. évre nyúlik vissza. Az intézmény jogelődjének számító alapfokú művészeti iskolát ekkor szervezte meg az akkor Beszterczey Alapfokú Művészeti Magániskola Salgótarján és Vidéke Tagiskolájaként Paróczai Csaba. A működési tapasztalatokat értékelve 2005 tavaszán jött létre a Hibó Tamás Művészeti Alapítvány, mely az egykori tagiskolát önálló intézményként 2005. szeptember 1-től immár Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola néven saját fenntartásában újjászervezte és azóta is fenntartja, mint a megye egyetlen alapítványi köznevelési és közművelődési intézményét.

Az iskola főbejárata

Az intézmény hálózatszerű működési módot alakított ki, hogy a megyeszékhelyen kívül minél több kistelepülés tanulói számára elérhetővé tegye az alapfokú művészetoktatás nyújtotta képességfejlesztő és tehetséggondozó lehetőségeket. 2005-re a megye mintegy huszonöt településen több mint kétezer főt ért el. Ehhez a munkához elkötelezett, komoly szaktudással és lelkesedéssel bíró pedagógusokat nyert meg, akik közül többen a mai napig is erősítik az intézmény nevelőtestületét.

2007-ben Somoskőújfalu Salgótarjánról történő leválása után a község vezetői megkeresték az alapítványt, hogy indítsa újra a korábbi városvezetés által bezárt iskolát és vegye fenntartásába a községben működő óvodát, valamit a művelődési házat és könyvtárt. Így jött létre a művészeti iskola átszervezésével a Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, melynek alapításkor négy intézményegysége volt, a Dr. Krepuska Géza Általános Iskola, a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola, a Gesztenyekert Óvoda és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár. Ezen a nyáron olvadt a művészeti iskolai intézményegységbe a Sárospatak környékén működő Báb-Szín-Vár Művészeti Iskola, és csatlakozott hozzá néhány Heves megyei iskolában működő, korábban más művészeti iskolában működő művészeti csoport. Még 2006 folyamán bekapcsolódott az intézmény működésébe a Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium néhány pedagógusa, így ott is egyre sokrétűbb művészeti oktatás kezdődhetett. Szintén ettől az évtől részese a magániskola az állami közfeladat ellátásnak közoktatási megállapodás, majd 2017-től köznevelési szerződés révén.

2007-től vezették be az alapfokú művészeti iskolák minősítését, melynek keretében az intézmény évről évre kiváló minősítést szerzett.

2009-től a művészeti iskola élén Tóth László áll, aki az intézmény tevékenységét megújította és színjátszó csoportjaival számos kiemelkedő eredményt ért el.

2011-ben az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér pályázat keretében az alapítvány sikeresen újította fel a művelődési ház és könyvtár épületét, mely így már képes helyet biztosítani a község minden színháztermet igénylő programjának, valamint itt zajlanak az intézmény művészeti bemutatói is, továbbá a könyvtár is a mai kor technikai színvonalára került.

2013-ban az alapító főigazgató dr. Paróczai Csaba Gergelyt dr. Paróczainé Varga Ildikó követte a főigazgatói székben, akinek vezetése alatt sikerült a változó körülmények között is az intézmény működőképességét és munkájának színvonalát megőrizni, illetve emelni.

2014-ben a jogszabályi változásokat követve a fenntartó átszervezte az intézményt, a Gesztenyekert Óvoda intézményegységet leválasztva és annak fenntartói jogait Somoskőújfalu Község Önkormányzatának átadva.

Smart tanműhely

2016-től került fokozatosan megvalósításra az Iskolakert és smart tanműhely program, amely az intézmény saját innovációja. Erről bővebben itt olvashatnak.

Az intézmény 2019/2020. tanévben ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját, melynek már megkezdődtek az előkészületek.

S hogy mi tette lehetővé, hogy ez az intézmény a közoktatás folyamatosan változó feltételei és az iskolai korosztályok létszámának drasztikus csökkenése közepette megőrizze működőképességét, sőt egyre színesebb programokat nyújtson? Két dolog: szakértelem és hit. Tudjuk mit és hogyan kell tennünk, hogy a most felnövő generációk esélyt kapjanak egy tartalmasabb életre, és hiszünk küldetésünkben, abban, hogy nélkülünk szegényebb lenne a világunk. Bár sok év van már a hátunk mögött, intézményünk jelmondata változatlan: Alkotni szabadon!

Salgótarján, 2019. május 31.

 

Dr. Paróczai Csaba Gergely