Tantestületünk

A 2022 – 2023-as tanévben

Főállású tanáraink

Név Szaktantárgyak
dr. Paróczainé Varga Ildikó
főigazgató
osztályfőnök 4. osztály
4. és 8. osztály matematika
Földi Erika
főigazgató helyettes
5. osztály technika és tervezés, 7. osztály biológia
Bíró-Varga Anett
osztályfőnök 1. osztály
magyar, matematika, ének, technika és tervezés, testnevelés, tánc és mozgás
Hartl Endréné
1. osztály, napközi
napközi
Visnyár Gabriella
osztályfőnök 2. osztály
magyar, matematika
Dénesné Hajek Katalin
2. osztály, napközi
technika és tervezés, napközi
Somoskői Andrea
osztályfőnök 3. osztály
magyar, matematika, ének, technika, környezet, etika
Mosoniné Mézinger Éva
3. osztály napközi
napközi
Petrovics Elina 4. osztály magyar, ének, 3. és 4. osztály angol
Földi Györgyné
osztályfőnök 5. osztály, napközi
4. osztály környezet, 5. osztály természetismeret
Asan Adrienn
osztályfőnök 6. osztály
biológia, kémia, természettudományok
Kirner Erzsébet
osztályfőnök 7. osztály
5-8. osztály testnevelés, erkölcstan
Kalcsó Gábor
osztályfőnök 8. osztály
7-8. osztály fizika, 5-8. osztály technika, digitális kultúra, tanulószoba
Takács Enikő 1-8. osztály vizuális kultúra
Nagy Virág 2-4. osztály testnevelés,  tánc és mozgás

 

Óraadó tanáraink

Név Szaktantárgyak
Murányi Bálint 7-8. osztály földrajz, 6. osztály hon- és népismeret
dr. Paróczai Csaba 5-8. osztály történelem
Kazareczki Darinka 8. osztály magyar nyelv és irodalom, könyvtár
Valenta Linda 5. osztály magyar nyelv és irodalom, 7. osztály dráma
Sáriné Princz Ildikó 6-8. osztály német nyelv
Gordos Mária 5-8. osztály ének
Vincze Béla 5-7. osztály matematika
Zsély Ágnes 6-7. osztály magyar nyelv és irodalom
Takács Dóra napközi
Klecsány Anikó fejlesztő pedagógus
Gordosné Vajai Mónika fejlesztő pedagógus
Lakatos Barbara fejlesztő pedagógus

 

 

Szakkör

Név Tárgy
Sáriné Princz Ildikó Német
Kirner Erzsébet Sport

 

 

Kisegítő személyzet

Bartusné Stánitz Magdolna Iskolatitkár, 1-8. osztály hittan
Csábi Mihályné pedagógiai asszisztens
Magyar Mónika szabadidő-szervező,5., 8. osztály angol
Berki Mariann technikai dolgozó
Szabó Ilona Veronika technikai dolgozó

 

Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola dráma és színjáték és képzőművészeti csoportjai működnek iskolánkban.

Tartja:

Dráma és színjáték: (feltöltés alatt)

 

Képzőművészet: Takács Enikő

Kedd            (alsósok 1300 -1430)

Kedd            (felsősök 1430 – 1600)

Péntek         (alsósok 1300 -1430)

Péntek          (felsősök 1430 – 1600)

 

 

Iskolánkban
alsó tagozaton három napközis csoport,
felső tagozaton 1 tanulószobai csoport működik.

 

Iskolai könyvtár nyitvatartása: 1330 – 1600