A Cogito ÁMK Dr. Krepuska Géza Általános Iskola pedagógusainak szakképzettsége

Tanított tantárgy Szak
tanító általános iskolai tanító
tanító , testnevelés speciálkollégium
általános iskolai tanító
tanító – német műveltségterület
tanító – testnevelés és könyvtárosi szakosító
tanító – angol nyelvi műveltségi terület
tanító,egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés szakvizsga
általános iskolai tanító, óvodapedagógus
tanító- ének-zene szakkollégium
általános iskolai tanító
biológia biológia – kémia szakos tanár
okleveles biológiatanár, okleveles biológus
testnevelés matematika – testnevelés szakos tanár
testnevelés szakos tanár
rajz rajz, vizuális nevelés, műalkotáselemzés szak
történelem történelem-német szakos tanár
történelem szakos tanár
földrajz földrajz szakos tanár
természetismeret Földrajz szakos tanár, tanító
fizika fizika-technika tanár
informatika  okleveles informatika tanár
fejlesztőpedagógus gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
gyógypedagógus
gyógypedagógus, autizmus spektrumzavarok
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak szak,
gyógypedagógus , pszichopedagógus
magyar nyelv és irodalom magyar szakos tanár, drámapedagógus
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
német német szakos nyelvtanár
tanító- német műveltségi terület
kémia matematika-kémia szakos tanár
technika tanító, technika szakos tanár
matematika matematika-műszaki ismeretek tanár
angol angol nyelv és irodalom tanár
tánc és mozgás táncpedagógus

 

A Cogito ÁMK Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola  pedagógusainak szakképzettsége

Tanított tantárgy Szak
 alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon ált. iskolai tanító, textiljáték-készítő; népi játszóházi foglalkozásvezető; mézeskalács-készítő; népijáték és kismesterségek oktatója;
általános iskolai tanító, rajz tanár
általános iskolai tanító, rajz tanár
földrajz-rajz szakos tanár
tanító – rajz szakkollégium
ált. iskolai tanító, rajztanár
földrajz-rajz szakos tanár
képi ábrázolás alapszakos festő, festészet szak
okleveles képzőművész, rajztanár
rajz és vizuális kommunikáció tanár
rajz, vizuális kommunikáció tanár
tanító, rajz szakos tanár
alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon ált. iskolai tanár, gyógypedagógus, bábszínész
ált. iskolai tanító, bábrendező, bábszínész
ált. iskolai tanító, bábszínész
ált. iskolai tanító, tánc és drámapedagógus
általános iskolai tanító, drámapedagógus
általános iskolai tanító, drámapedagógus
drámapedagógus, színi nevelés specializáció, bábszínész
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, bábszínész
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus
magyar szakos tanár, bábművész
magyar szakos tanár, drámapedagógus
magyar-népművelés szakos tanár,okleveles magyartanár, tánc-és drámapedagógus
matematika-rajz szakos tanár, tánc és drámapedagógus, bábszínész
történelem-ének szakos tanár, drámapedagógus
földrajz-rajz szakos tanár, bábművész
alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon táncos és próbavezető ( társastánc)
táncpedagógus ( néptánc )
alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon ének- zene karvezetés tanár,
ének-zene gitár tanár
ének-zene, népzenetanár
magánénektanár, kamaraének művész
magyar, ének-zene tanár
matematika -kémia szakos tanár
okleveles ének-zene tanár, zeneiskolai zongora és szolfézstanár
óvodapedagógus
zeneiskolai zongora és szolfézstanár
zenekari előadóművész, tanár
zenész