1. TÁJÉKOZTATÁS A FELVÉTELI LEHETŐSÉGEKRŐL

A COGITO Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2020-2021-es tanévre 6-18 éves diákok számára

csoportos oktatásban
• képző- és iparművészet
• színművészet-bábművészet
• táncművészet
• zeneművészet tanszakokon

egyéni zeneoktatásban
• zeneművészet – népzene (népi ének, népi bőgő, népi hegedű, duda, népi brácsa, népi furulya)
• zeneművészet – zongora
• zeneművészet – hegedű
• szintetizátor-keyboard tanszakokon

(A telephelyeken a megfelelő tanszakok megjelölendők!)
A Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dr. Krepuska Géza Általános Iskola felvételi lehetőségeiről szóló tátékoztató:
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. [20/2012. EMMI rendelet. 22. § (2)]
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre (a tankötelezettség kezdete). A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

A nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 45. § (2) bekezdés hatályos rendelkezése szerint: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.”
Kötelező felvételt biztosító körzeti iskola
Főszabály
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (6) bekezdés szerint: Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (ez a kötelező felvételt biztosító általános iskola).
A felvételi körzetek megállapítása
A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.
A kötelező felvételt biztosító Nógrád megyei iskolák körzethatárairól szóló tájékoztató megtalálható a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján: http://www.nmkh.hu

 

Salgótarján, 2021. 09. 01.

 

 

Paróczainé Varga Ildikó                                      Tóth László

főigazgató                                              főigazgató-helyettes