https://mediaklikk.hu/cikk/2020/03/23/oktatasi-anyagok-keddre-marcius-24

Felsős
7:50
Földrajz – Afrika demográfiai jellemzői (7. osztályos tanulók számára)
Afrika – a fekete kontinens, amely térképén oly sokáig voltak fehér foltok. A hatalmas földrész lakosságáról, országairól, a gyarmatosítás hatásairól Varga Tamás geográfussal beszélgetnek a műsorvezetők, sőt a madagaszkári makik is bemutatkoznak az adásban.

8:15
Magyar nyelv – Beszédtempó, beszédszünet (6. osztályos tanulók számára)
Az érthető beszéd szempontjából elengedhetetlen a mondanivaló tagolása. Egy szöveg értő, értelmező felolvasásában a hangyúlyoknak, a beszédtempó változtatásának és a szüneteknek egyaránt fontos szerepe van. Minderről a Felsős nyelvtanos adásában tudhattok meg többet.

8:45
Történelem – Magyarország a világháborúban. Az első világháború vége (7. osztályos tanulók számára)
Magyarország az 1. világháború idejében külpolitikailag nem volt független. Katonái az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének a részeként vonultak a harcba. Végig kitartottak a frontokon, pedig az ország nem várt különösebb előnyöket a háborútól. Magyarországnak nem voltak területszerzési igényei, sokkal inkább területi épségét kívánta megvédeni. Hazánk első világháborús szerepéről Varga Szabolcs történész beszél a Felsős adásában.

9:25
Matematika – Próbálgatások és következtetések (5. osztályos tanulók számára)
Egyenleteket számos különböző módszerrel lehet megoldani. Képletek segítségével, levezetéssel vagy éppen próbálgatásokkal. Amelyekből következtéseket lehet levonni, s így juthatunk el a megoldáshoz. A Felsős matematikás adásában a műsorvezetők próbálgatnak, következtetéseket vonnak le, miközben fontos nyomozást is végeznek. Az adás végére a megoldás is kiderül és a rejtély is megoldódik.

10:00
Művészet – Kórus a reneszánsz és a barokk korban (6. osztályos tanulók számára)
A reneszánsz és barokk énekművészetben a közös éneklés, a kórusok működése kiemelt szerepet játszott. Vajon mik a legfontosabb különbségek egy reneszánsz és egy barokk énekegyüttes között? Milyen műveket énekeltek a korabeli kórusok? Erre a kérdésre is válaszolnak a Vocapella kórus tagjai és vezetőjük, Novák-Szabó Lívia karnagy.

10:30
Magyar nyelv és irodalom – A kapcsolatos, az ellentétes és a választó mellérendelő összetett mondatok (8. osztályos tanulók számára)
Illetve, És, vagy, de, ám, viszont – ezek a kötőszavak leggyakrabban a kapcsolatos, választó és ellentétes mellérendelő összetett mondatok tagmondatait választják el egymástól. A Felsős következő ezekkel a mondatfajtákkal ismerkedhettek meg. A verspercekben Karinthy Frigyes: Így írtok Ti című kötetéről beszélget Vlasits Barbara Lutter Imrével.

Szólalj meg – angolul
11:00 13. és 14. lecke

Szólalj meg – franciául
11:30 6-10.

Mindenki Akadémiája
20:00 Bauer András: Személyreszabott világ. Mit mesél rólunk az okostelefonunk?