A 2020/2021-es tanévre vonatkozó különleges eljárásrend koronavírus idején a

Cogito ÁMK Dr. Krepuska Géza Általános Iskolában

Intézményi protokoll feladatai felelős/ök ellenőrző
Tanévkezdés

·         mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás/NNK 1. számú melléklet

Tanévnyitó ünnepély

·         Csak az 1. osztályos szülők jöhetnek be az iskola épületébe

takarítónők intézményvezető
Az intézmény látogatása

·        2020. október 1-jétől az iskolánkban is, az épületbe való belépéskor kötelező a foglalkoztatottak és a diákok testhőmérsékletének a mérése. A tanulót, akinek a testhőmérséklete meghaladja a 37.8°C-ot, elkülönítjük, és értesítjük a szülőt/gondviselőt.

·        2020. október 1-jétől az intézményben a folyosókon és a közösségi terekben MINDENKINEK kötelező a maszkviselés! Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a diáknál legyen saját szájmaszk!

·        Csak tüneteket nem mutató gyermek és pedagógus látogathatja az intézményt

·         Fertőtlenítőszeres lábtörlők kihelyezése a bejárathoz

·         A pedagógusok és tanulók maszk viselése nem kötelező, de ajánlott

·         A szülők és egyéb ügyintézők csak maszkban léphetnek be az épületbe.

·         Belépésnél kötelező mindenki számára a kézfertőtlenítés.

·         Hivatalos ügyek intézése kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges

·         Hivatalos ügyeket intéző személyek csak egyesével jöhetnek az emeletre.

iskolatitkár

takarítók

intézményvez6ető
Tanórák rendje

·         Tanulók lehetőség szerinti lazább elhelyezése az osztálytermekben

·         Az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják

·         Napközis váltáskor felületfertőtlenítés

·         A testnevelés órák időjárás függvényében szabadtérben tartása

·         Öltözőben a tanulók lazább elhelyezése

·         Személyes megjelenéssel megtartott szülőértekezleteknél a járványügyi előírások betartása

·         Az írásbeli dolgozatokat 24 órás várakozási idő betartása után kell kijavítani, a higiénés szabályok betartása mellett

·         Az őszi úszásoktatás a 3. osztály számára, iskolai sportfoglalkozások, énekkar felfüggesztésre kerül

 

 

 

 

takarítók, szaktanár

testnevelő

osztályfőnökök

intézményvezető
Biztonságos környezet kialakítása

·         Szappanos kézmosás biztosítása

·         Vírusölő hatású kézfertőtlenítő biztosítása a tantermekben, a mellékhelységekben, a bejáratnál és a nevelői irodában

·         A tanulóknak kötelező saját tisztasági csomag és törölköző használata

·         Az irodában  papírtörlő használata

·         Napi többszöri fertőtlenítő takarítás a helységekben / délelőtt és délután takarítási napló vezetése

·         A tanulóknak megtanítani a köhögési etikett

·         Rendszeres fokozott intenzitású természetes szellőztetés

·         Az iskolában használt játékok, sportszerek, udvari eszközök rendszeres fertőtlenítése

·         Az időjárás függvényében a tanulók a szüneteket szabad térben, a saját tantermükben,vagy a folyosókon távolságtartással töltik

·         Szünetről való visszaérkezéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata

osztályfőnökök,

takarítónők

ügyeletes pedagógus

intézményvezető
Étkezére vonatkozó szabályok

·         Étkezés előtt és után alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés

·         Az étkező csoportok nem keverednek, sorban álláskor a védő távolságot betartják

·         Gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása

·         Evőeszközök, kenyér, szalvéták egyéni csomagolása

 

napközis csoportvezetők

konyhai alkalmazottak

intézményvezető
Egészségügyi ellátás

·         Iskolai szűrővizsgálatokat az iskolaorvossal és védőnővel előre egyeztetett eljárási rendben végezni

·         Igazolt hiányzásnak minősül a karantén időszaka

·         A karanténban lévő tanuló az otthona elhagyása nélkül a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási  és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban

·         Tanuló vagy pedagógus, háziorvos, a kezelőorvos igazolásával  vagy  kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

védőnő, osztályfőnökök

iskolaorvos

intézményvezető
Tennivalók vírusfertőzés gyanúja esetén tanulónál

v  Tünetek észlelése

v  A tanuló elkülönítése – a gyermek felügyeletét ellátó személynek kötelező a maszk használata és a kézfertőtlenítés

v  Szülő, gyermek háziorvos értesítése

v  A tanuló kizárólag csak orvosi igazolással térhet vissza az intézménybe

v  Krónikus betegséggel élő gyermekvédelmet igényel,  erről  a kezelőorvosának kell dönteni,s igazolást kiadni.

 

iskolatitkár, osztályfőnökök intézményvezető
Tennivalók vírusfertőzés gyanúja esetén dolgozónál

v  Ha az iskola bármely dolgozója a koronavírus fertőzés tüneteit észleli magán, azt jelzi az intézményvezetőnek, haladéktalanul  elhagyja az iskola épületét, jelentkezik a háziorvosánál.

pedagógus intézményvezető
A digitális munkarend bevezetéséről az operatív törzs dönt

Ø  Vészhelyzet esetén csak az Oktatási Hivatal rendelhet el iskolánkban rendkívüli szünetet

Ø  Digitális munkarendben a tanulók az iskolát nem látogathatják

Ø  A digitális munkarend elrendelését követő naptól szülői igény esetén az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletéről és étkeztetéséről

Ø  Amennyiben ez az intézményben akadályozott, ennek megszervezéséről a Fenntartó gondoskodik

osztályfőnökök

iskolatitkár,

szabadidő szervező

napközis csoportvezetők

intézményvezető
Digitális munkarend bevezetése, működtetése:

Ø  az osztályfőnökök kialakítják a digitális térben a csoportokat

Ø  a tanulók digitális eszközellátottságának felmérése

Ø  digitális platformok kiválasztása, alkalmazása, használatuk segítése

(Redmenta,Skype, Facebook csoportok,Messengercsoportok, Zoom,..)(

osztályfőnökök

rendszergazda

szabadidő szervező

iskolatitkár

szaktanárok

intézményvezető

 

 

Somoskőújfalu, 2020. szeptember 03.

Sáriné Princz Ildikó

intézményegység vezető