Tisztelt Szülők!

2020. május 22-ig van lehetőségük az etika vagy a hit- és erkölcstan választott
tantárgyat módosítani a 2020/2021. tanévre. Ennek törvényi alapját a Nkt. CXC.
törvény 35.§ (1) bekezdése szolgáltatja.

Kérjük azokat, akik változtatni szeretnének (a jelenlegi 1-7. évfolyamot érinti),
azok jelezzék telefonon vagy e-mailben. Írásos nyilatkozatot majd 2020.
szeptember 1-én lehet tenni.

Telefon: 32/785-231
e-mail: somosiskola@gmail.com

Köszönettel: Bartusné Stánitz Magdolna iskolatitkár