Cogito ÁMK

Dr. Krepuska Géza Általános Iskola

3121 Somoskőújfalu Semmelweis út 2., OM azonosító: 200620

telefonszám: 06-32/785-231, e-mail cím: somosiskola@gmail.com

 

Tisztelt leendő első osztályos Szülők!

A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

  1. Ha a szülő nem a kötelező felvételét biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen –az általa választott általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja.
  2. A kötelező felvételt biztosító általános iskola április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermekeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola fölvette és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.
  3. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt. Erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermekkötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét , továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.
  4. Az iskola felkéri a szülőt, hogy legkésőbb két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit-és erkölcstan vagy etika óra, továbbá hit-és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit-és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri.

 

A nem körzetes tanulók szülői szándéknyilatkozatait telefonon és e-mailben egyaránt várjuk.

 

Somoskőújfalu, 2020. március 30.

                                                                                                    Sáriné Princz Ildikó s.k.

                                                                                                    intézményegység vezető