SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT
Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Tanító

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):   A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 62. §-a írja elő. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – a pályázó aláírt eredeti szakmai önéletrajza, – az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség/szakképesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, – 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/116/HR/KOZINT/264-4/2024.), valamint a borítékra ráírni „PÁLYÁZAT – Tanító munkakör betöltésére”. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt dr. Paróczainé Varga Ildikó főigazgató nyújt, a +36 30 798 6073 telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/salgotarjan honlapon szerezhet.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
FEOR besorolás:  2431 Általános iskolai tanár, tanító
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Somoskőújfalu
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Nógrád Vármegye, Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somoskőújfalui Telephelye, 3121 Somoskőújfalu, Semmelweis u. 2. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Főiskolai/Egyetemi szintű végzettség és a vonatkozó jogszabály által előírt tanító szakképzettség.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.08.05. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  Az igazgató javaslata alapján a tankerület igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.09. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://cogitoiskola.hu/
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.21.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.06.15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/68346