1. Tájékoztatás a felvételi lehetőségekről

1. TÁJÉKOZTATÁS A FELVÉTELI LEHETŐSÉGEKRŐL

A COGITO Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2020-2021-es tanévre 6-18 éves diákok számára

csoportos oktatásban
• képző- és iparművészet
• színművészet-bábművészet
• táncművészet
• zeneművészet tanszakokon

egyéni zeneoktatásban
• zeneművészet – népzene (népi ének, népi bőgő, népi hegedű, duda, népi brácsa, népi furulya)
• zeneművészet – zongora
• zeneművészet – hegedű
• szintetizátor-keyboard tanszakokon

(A telephelyeken a megfelelő tanszakok megjelölendők!)
A Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dr. Krepuska Géza Általános Iskola felvételi lehetőségeiről szóló tátékoztató:
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. [20/2012. EMMI rendelet. 22. § (2)]
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre (a tankötelezettség kezdete). A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

A nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 45. § (2) bekezdés hatályos rendelkezése szerint: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.”
Kötelező felvételt biztosító körzeti iskola
Főszabály
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (6) bekezdés szerint: Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (ez a kötelező felvételt biztosító általános iskola).
A felvételi körzetek megállapítása
A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.
A kötelező felvételt biztosító Nógrád megyei iskolák körzethatárairól szóló tájékoztató megtalálható a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján: http://www.nmkh.hu

 

Salgótarján, 2021. 09. 01.

 

 

Paróczainé Varga Ildikó                                      Tóth László

főigazgató                                              főigazgató-helyettes

2. Beiratkozás. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

HIBÓ TAMÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.

Fenntartói határozat

A csoportok és osztályok számáról és létszámáról

 1. Csoportok és osztályok száma
 • a) A 2020/2021. tanévben a Dr. Krepuska Géza Általános Iskolában indítható osztályok száma: 1. évfolyamon 1 osztály, 2. évfolyamon 1 osztály, 3. évfolyamon 1 osztály, 4. évfolyamon 1 osztály, 5. évfolyamon 1 osztály, 6. évfolyamon 1 osztály, 7. évfolyamon 1 osztály, 8. évfolyamon 1 osztály Napközi: 3 csoport, tanulószoba felső tagozatosok számára: 1 csoport.
  b) A 2019/2020. tanévben a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskolában valamennyi tanszakot számítva maximálisan 125 csoport (osztály) indítható.A COGITO Általános Művelődési Központ Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a 2020/2021-es tanévben a következőkben felsorolt csoportokat engedélyezi:Maximálisan engedélyezett tanulólétszám: 4 823 főEbből csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet és zeneművészet székhelyen és telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben:
  4 506 fő
  Egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 317 fő

  Az intézményegység Nógrád megyei telephelyein csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet és zeneművészet székhelyen és telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 2361 fő
  Egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 135 fő
  Összesen: 2 496 tanuló

  Az intézményegység Bács-Kiskun megyei telephelyein (Kiskunhalas, Tompa, Szank) csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 80 fő
  Egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc egyéni, hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 152 fő
  Összesen: 232 tanuló

  Az intézményegység Bács-Kiskun megyei Danubia Tagiskolájának telephelyein csoportos oktatásban a táncművészet, a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 435 fő,
  egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc egyéni, hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 30 fő,
  összesen: 465 fő

  Az intézményegység Heves megyei telephelyein csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, grafika tanszakán részt vehet heti 180 percben: 312 fő, táncművészet (balett, moderntánc) tanszakán 48 fő

  Összesen: 360 tanuló

  Az intézményegység Borsod-Abaúj-Zemplén megyei telephelyein csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 1 270 fő
  Összesen: 1 270 tanuló

  Az intézményegység székhelyén és telephelyein a felsorolt tanszakokkal és engedélyezett tanulólétszámmal működik nappali rendszerű oktatási munkarendben.
  Az intézményegység székhelyén és telephelyein a felsorolt tanszakokkal és engedélyezett tanulólétszámmal működik nappali rendszerű oktatási munkarendben, maximálisan 24 fős csoportokkal.

 

Salgótarján, 2021. 05. 20.

 

Paróczainé Varga Ildikó                                      Tóth László

főigazgató                                              főigazgató-helyettes

3. Térítési szabályzat

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Étkezési térítési díjak 2020. szeptember 1-jétől

Napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) 540 Ft
Napközi 50 %-os 270 Ft
Menza (ebéd) 335 Ft
Menza 50 %-os 170 Ft

 

A Hibó Tamás Művészeti Alapítvány kuratóriuma utasítja a Cogito Általános Művelődési Központ főigazgatóját, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), és az ennek végrehajtásról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység tanulóinak térítési díját és tandíját a következők szerint állapítsa meg:

1) Az intézményegységben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja az 1. számú mellékletben meghatározott díjalap, melynek meghatározása minden esetben a szakmai feladatra jutó folyó kiadások összegének figyelembevételével történik.

2) Az intézményegység tanulója a Vhr. 34.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben térítési díjat köteles fizetni, amelynek mértéke
a) a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap
a. 15,49%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (10000 Ft/év)
b. 19,36%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (12500 Ft/év)
b) a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap
a. 17,04%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (11000 Ft/év)
b. 19,36%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (12500 Ft/év)
c) a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében egyéni zene tanszakain a díjalap
a. 6,42 %-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (12000 Ft/év)
b. 18,74%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (35000 Ft/év)
d) a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében egyéni zene tanszakain a díjalap
a. 15,52%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (29000 Ft/év)
b. 21,41%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (40000 Ft/év)

3) Az intézményegység tanulója a Vhr. 36.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben tandíjat köteles fizetni, amelynek mértéke
a) második tanszak esetén a díjalap
a. 23,24%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain (15000 Ft/év)
b. 19,81%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén egyéni zene tanszakain (37000 Ft/év)
c. 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (25800 Ft/év csoportos, 74700 Ft/év egyéni zene tanszakon)
b) ha a tanuló másik művészeti iskolában fizet térítési díjat, a díjalap
a. 57,32%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain (37000 Ft/év)
b. 50,32%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén egyéni zene tanszakain (94000 Ft/év)
c. 80%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (51600 Ft/év csoportos, 149400 Ft/év egyéni zene tanszakon)
c) minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte, a díjalap
a. 61,96%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain (40000 Ft/év)
b. 55,14%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén egyéni zene tanszakain (103000 Ft/év)
c. 80%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (51600 Ft/év csoportos, 149400 Ft/év egyéni zene tanszakon)

4) Mentesül a térítési illetve tandíjfizetési kötelezettség alól az a tanuló, aki
a) A Nkt. szerint hátrányos helyzetű,
b) állami gondozott,
c) speciális nevelési igényű, és ezt igazolja

5) A tanulót szociális helyzete alapján térítési díj kedvezmény illeti meg, melynek mértéke
a) a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap 83,89%-a, egyéni zene tanszakain a díjalap 84,96%-a (Fizetendő: 10400 Ft/év csoportos, 28100 Ft/év egyéni zene tanszakon)
a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanuló esetén
b. ha a tanuló tartósan beteg
c. a tanulóval egy háztartásban élő kiskorúak száma egynél több
d. a tanulót egyedülálló szülő gondozza
e. A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
b) a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap 94,58%-a, egyéni zene tanszakain a díjalap 94,91%-a (Fizetendő: 3500 Ft/év csoportos, 9500 Ft/év egyéni zene tanszakon)
c) a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében egyéni zene tanszakain a díjalap 94,91%-a, képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap 88,38%-a (Fizetendő: 7500 Ft/év csoportos, 9500 Ft/év egyéni zene tanszakon)
c. ha a tanuló tartósan beteg
d. a tanulóval egy háztartásban élő kiskorúak száma egynél több
e. a tanulót egyedülálló szülő gondozza
f. A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni. A díjkedvezmény iránti kérelmet a kérelem benyújtását kővető 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el.
Évfolyamát elégtelen tanulmányi eredménye miatt megismételni kényszerülő tanuló térítési díj kedvezményt nem kaphat, de a 4) pontban felsorolt mentességi esetekben díjfizetési kötelezettség továbbra sem terheli.

6) Ha a tanuló több művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy az intézményegységben több művészeti ág, több tanszak képzésében vesz részt, a tanulónak, illetve kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a tanuló melyik iskolában, melyik művészeti ágban, illetve melyik tanszakon vesz részt térítési díj fizetési kötelezettség mellett a képzésben.

7) A térítési díj és a tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok alkalmazásával ezer forinttal, az 5) pontban meghatározott kedvezmények esetén száz forinttal osztható díjat kell meghatározni. Amennyiben a kerekítés következtében a díj mértéke a jogszabályi minimális szint alá kerülne, azt a kerekítés összegét a szintet közvetlenül elérő vagy azt meghaladó, száz forinttal osztható összegre kell emelni.

8) A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első félévében az életkor, a jogviszony és a tanszak alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel. A tanulmányi eredménytől függő díjkedvezményt és mentességet az első tanév második félévétől kell alkalmazni.

9) Az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesítse a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót. Az értesítés tartalmazza a fizetendő díj jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a fizetés elmaradásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget.

10) A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő kitűzésével hívja fel a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót a fizetési kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre.

11) A térítési díj befizetésének módjáról a főigazgató rendelkezzen.

Ez a határozat a 2020/2021. tanévre érvényes.

Salgótarján, 2020. augusztus 31.

Hári Ildikó Erika

kuratóriumi elnök

5. Vizsgálatok, ellenőrzések

2013. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
Nógrád Megyei Főügyészség törvényességi ellenőrzés
2014. Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
2015. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
2016. Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
Állami Számvevőszék törvényességi ellenőrzés
Emberi Erőforrások Minisztériuma törvényességi ellenőrzés
2017. Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
Magyar Államkincstár Elszámolás ellenőrzése
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
2019. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
2021. Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés

6. Nyitvatartási rend

A Cogito ÁMK Dr. Krepuska Géza Általános Iskola nyitva tartása

Munkanapokon 6 órától – 18 óráig.
Pedagógus ügyelet 07.15 – 08.00 és 16.00 – 17.00 óráig van munkanapokon.
Naponta 13.30 – 15.30 tart nyitva az iskolai könyvtár.
Adminisztratív ügyek intézése 7.45-tól 16.00 óráig.