Beiratkozás a 2024 – 2025-ös tanévre

Beiratkozás a 2024 – 2025-ös tanévre

Tisztelt Szülő!

 

A 2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2024. április 18-19. (csütörtök és péntek).

Fontos alapelv, hogy a korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

  1. március 27-én megnyílt a beiratkozás szülői felülete (BÁI), ahol a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége van arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába.

Elérhető https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap címen.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, illetve a rendelet (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcímnyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.
A dokumentumokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de az előzetes adatszolgáltatás lehetősége biztosított, ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára.

 

Földi Erika
főigazgató-helyettes

 

 

Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolvány (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonat)
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • Szakértői vélemény a Szakértői Bizottság döntéséről, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvélemény (amennyiben a gyermek rendelkezik határozattal)
  • igazoló lap az oktatási azonosítóról
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek oltási könyve
  • a szülő/gondviselő lakcímkártyája
  • a diákigazolvány igényléséhez a járási hivatalban kiállított „Nemzeti egységes kártyarendszer-adatlap” – okmányirodában intézendő

 

Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok:

 

Egyéb: