Oktatási anyagok péntekre (május 29.)

Oktatási anyagok péntekre (május 29.)

https://mediaklikk.hu/m5/cikk/2020/05/24/oktatasi-anyagok-pentekre-majus-29/

 

Alsós

8:00
1. osztály: Szótagolás

8:15
2. osztály: Monda vagy mese?

 

Felsős

8:30
Biológia – A bőr (6. osztályos tanulók számára)
A bőr a legnagyobb kiterjedésű érzékszervünk, mely többek közt a hőmérsékleti változásokról és a velünk érintkező felületek minőségéről is érzékletes benyomást ad. A külvilág számos ingerét érzékeli és továbbítja, feladatai nélkülözhetetlenek szervezetünk működésében. A bőr felépítését és működését tanulmányozzuk.

9:00
Magyar – Szabó Magda: Abigél II. (8. osztályos tanulók számára)
Mit jelent felnőtté válni? Nehezebb-e felnőttnek lenni, mint gyereknek, és ha igen, miben? Mit jelent a felelősség? És hogy jelenik meg mindez Szabó Magda Abigél című regényében? Játékos feladatokkal keressük a megoldást ezekre a kérdésekre vendégünk, Papp Zoltán segítségével.

9:30
Történelem – Önkényuralom és ellenállás (7. osztályos tanulók számára)
A nem enged a 48-bólszólás eredete az 1867-es kiegyezést megelőző időkre vezethető vissza, amikor is két vélemény állt szemben egymással. Az egyik oldal szerint nincs miről tárgyalni Ferenc Józseffel, vissza kell állítani az 1848-évi, az akkori király által szentesített, gyakorlatilag Magyarország számára teljes függetlenséget biztosító államberendelkezést, és csak ezen az alapon lehet elfogadni Ferenc Józsefet magyar királynak. A másik oldal szerint kompromisszumot kell kötni, engedni kell a “48-ból”, annak érdekében, hogy létrejöhessen bármilyen kiegyezés. Minderről bővebben Tóth Zoltán történelemtanár mesél a felsősöknek.

10:00
Kémia – Az égés és az oxidáció (7. osztályos tanulók számára)
Vannak olyan szakmák, amelyeket ha egy kicsit jobban megismerünk, máris egy akciófilmben érezzük magunkat. A tűzoltók munkájuk során rendszeresen küzdenek meg az őselemekkel: a tűzzel, de egy-egy nagyobb vihar során a víz és a szél is megfékezendő ellenféllé válik. A tűzoltók életéről, napi rutinjáról a Felsős következő adásában tudhatnak meg többet a nézők.

10:30
Művészetek – A klasszicista képzőművészet (7. osztályos tanulók számára)
Építőkockából számos álompalotát lehet könnyűszerrel építeni – akár egy klasszicista stílusút is. A 19. század elejétől uralkodó építészeti stílus elemei között jellemzően szabályos kockák, hengerek, hasábok, félhengerek és félgömbök szerepelnek. A tető alacsony hajlásszögű, a homlokzatokra az egységes összkép és az ismétlődő motívumok a jellemzőek. A klasszicista stílus jellemzőit, emblematikus épületeit ezúttal a Felsős műsorvezetői tanulmányozzák.

11:00
Erkölcstan / Művészet – A búcsú filozófiája / A rock and roll: Elvis, Beatles, stb (8. osztályos tanulók számára)
Mi jut eszünkbe a búcsúzásról? Mit jelent lezárni egy életszakaszt, egy eseményt? Vajon szomorú dolog a búcsúzás? A tanév vége felé közeledve a búcsú filozófiájával ismerkedünk Komlóczi Zoltán segítségével. Művészeti perceinkben pedig a rock&roll korszakával ismerkedünk.

Szólalj meg! – angolul
11:30 103. és 104. lecke

Szólalj meg! – oroszul
12:00  41-45. lecke

Oktatási anyagok péntekre (május 29.)

Oktatási anyagok csütörtökre (május 28.)

https://mediaklikk.hu/m5/cikk/2020/05/24/oktatasi-anyagok-csutortokre-majus-28/

 

Alsós

8:00
3. osztály: Igeidők

8:15
4. osztály: Dunántúli domb- és hegyvidék

 

Felsős

8:30
Földrajz – A sarkvidékek élővilága (7. osztályos tanulók számára)
A zord körülmények ellenére a sarkvidékeket is benépesítették az élőlények. A növények, madarak, emlősök sajátságos módon alkalmazkodtak környezetükhöz. A sarkvidéki élővilágáról, jellegzetességeiről Nagy Antal zoopedagógussal beszélgetnek a műsorvezetőik a Felsősben.

9:00
Magyar – Szabó Magda: Abigél I. (8. osztályos tanulók számára)
Milyen életrajzi vonatkozásai vannak Szabó Magda Abigél című regényének? Hogyan dolgozza fel a hirtelen felnőtté válás nehézségeit a regény? Miért érezhetjük magunkhoz ma is annyira közel Gina történetét? Szabó Magda egyik legnépszerűbb regényéről Papp Zoltánnal magyartanárral beszélgetünk.

9:30
Történelem – Az Amerikai Egyesült Államok (6. osztályos tanulók számára)
A 18. században jelentős fordulat következett be Anglia és a 13 amerikai gyarmat kapcsolatában. Utóbbiak egy függetlenségi háborúval igyekeztek kivívni önállóságukat, és elszakadni az anyaországtól. Sikerült is nekik, az így létrejövő Amerikai Egyesült Államok alkotmánya pedig később számos nemzetnek kínált követendő példát. Ezzel az izgalmas korszakkal ismerkedünk adásunkban.

10:00
Fizika – Az elektromos áram hatásai (8. osztályos tanulók számára)
Mit jelent az energiatakarékosság fogalma? Miért fogyasztanak egyes berendezések túl sok áramot? Mit jelent az ellenállás? Az elektromos áram hatásairól Grama László tart élvezetes beszámolót, kapcsolódó kísérletekkel.

10:30
Művészetek – Antonín Dvorak (7. osztályos tanulók számára)
Antonin Dvorak a XIX. század klasszikus zenei élet meghatározó szereplője. A cseh zeneszerző egyedi stílusú sajátos zenei nyelvezetű, folklorikus elemekkel ötvözött klasszikus műveivel a cseh nemzeti zene egyik alapítójának számít. Dvorak életéről, zenei munkásságáról, legismertebb darabjairól a Felsős következő adásában tudhatnak meg többet a nézők.

11:00
Biológia / Földrajz / Történelem – A szem / Németország földrajza II. / A magyarországi nemzetiségek (8. osztályos tanulók számára)
Melyek a legjelentősebb kisebbségek ma Magyarországon? Miért lettek olyan kevesen a trianoni békeszerződés után? Mi volt az oka a II. világháború utáni német kitelepítéseknek és a csehszlovák-magyar lakosságcserének? Varga Szabolcs történész segítségével a magyaországi nemzetiségek múltjával és jelenével ismerkedünk. Dr. Tamás Andreával a szem működését ismételjük át, míg Varga Tamás ismét Németországba kalauzol bennünket.

Szólalj meg! – angolul
11:30 101. és 102. lecke

Szólalj meg! – spanyolul
12:00  51-55. lecke

Júniusi program

Júniusi program

06. 10. 13 00 Osztályozó értekezlet
06. 12. 15 00 Ballagás / szűk keretek között/
06. 19. 16 00 Bizonyítvány osztás az iskola udvarán

Június 2 – 26. közötti ügyelet

Tisztelt Szülők!

Amennyiben 2020. június 02-26. között élethelyzetükben változás
történik, s gyermeke felügyelete gondot okoz Önöknek, a megadott
időpontban bármikor lehet felügyeletet kérni az iskolától.

Fontos, hogy az étkezést előző nap 9 óráig jelezze telefonon.
Telefonszám: 32/785-231

Oktatási anyagok szerdára (május 27.)

Oktatási anyagok szerdára (május 27.)

https://mediaklikk.hu/m5/cikk/2020/05/24/oktatasi-anyagok-szerdara-majus-27/

Alsós

8:00
1. osztály: Hangulatjavító technikák

8:15
2. osztály: Kismacskák, nagymacskák

 

Felsős

8:30
Biológia / Földrajz / Történelem – A légzés / Spanyolország és Olaszország / Rákosi, a diktátor (8. osztályos tanuk számára)
Milyen utat jár be a levegő a szervezetünkben? Mi történik a ki- és belégzéskor? Milyen mozgások kísérik a légzést? Dr. Tamás Andrea az egyik legalapvetőbb szükségletünk és működésünk, a légzés működéséről mesél nekünk. Varga Tamás geográfus Spanyolország és Olaszország jellegzetességeivel ismertet meg minket, míg Varga Szabolcs történészt Rákosi Mátyás diktatúrájáról faggatjuk.

9:00
Magyar – A vita (6. osztályos tanuk számára)
Nézeteink különbözőek lehetnek, és ha ütköztetni kell őket, gyakran nem egyszerű kiállni mellettük. Mindezt persze úgy, hogy a másikat se bántsuk meg érzéseiben, hanem érvek és ellenérvek felsorakoztatásával lehetőség szerint konszenzusra jussunk. Nem egyszerű megtanulni, hogyan lehet jól és építő módon vitatkozni. Mi mégis megpróbálunk ennek utánajárni Alapi-Tóth Zoltán segítségével.

9:30
Történelem – A nagyhatalmak “vadászterületei”: Távol-Kelet és Balkán (7. osztályos tanuk számára)
Bismarck német kancellár sokáig ellenezte a gyarmatosítást, mert az európai erőegyensúly fenntartását fontosabbnak gondolta. Az új uralkodó, II. Vilmos császár viszont 1900-ban már így gondolkodott Németország szerepéről: „Véleményem szerint harminc évvel ezelőtt a német nép nem azért harcolt és ontotta vérét fejedelmeinek vezetése alatt , hogy most nagy külpolitikai döntéseknél a háttérbe szoruljon.”” A nagyhatalmak, közöttük Németországgal újabb és újabb területek megszerzésére törekedtek, így jutottak el Balkánra s azon túl egyre beljebb Ázsiába, egészen Kínáig.

10:00
Matematika – Középpontos hasonlóság (8. osztályos tanuk számára)
Mit jelent a hasonlóság matematikai értelemben? Mit jelentenek a középpontos hasonlósági transzformációk, a nagyítás és a kicsinyítés? Major Csongor a középpontos hasonlóság rejtelmeibe vezet be bennünket.

10:30
Művészetek – Johannes Brahms (7. osztályos tanuk számára)
Johannes Brahms Magyar táncok című művének dallamát szinte mindenki ismeri. A zeneszerzőnek azonban nem csupán ezeket a virtuóz alkotásokat köszönhetjük. Brahms életével, zenedarabjaival, munkásságával Kircsi László segítségével ismerkednek meg műsorvezetőink. Az adásban Bősze Ádám is feltűnik, sőt, azt is elárulja, hogy miért nem szokott Brahms-műveket játszani zongorán.

11:00
Szakmák / Állampolgári ismeretek – Hogyan legyek Felsős műsorvezető? / A demokratikus Magyarország – Hazánk szuverenitásának megteremtése – Nemzeti jelképeink (8. osztályos tanuk számára)
Hogyan legyek műsorvezető, televízióban vagy rádióban? Erről már beszélgettünk korábbi adásainkban. Na de hogyan lesz valaki a Felsősben műsorvezető? Fordul a kocka, ezúttal jólismert vendégeink, Komlóczi Zoltán dráma- és zenetanár, valamint Varga Szabolcs történész faggatják műsorvezetőnket, Tomit, életéről és munkájáról. Az állampolgári ismereteknek szentelt percekben pedig a demokratikus Magyarország működéséről beszélgetünk.

Szólalj meg! – angolul
11:30 99. és 100. lecke

Szólalj meg! – olaszul
12:00  51-55. lecke