Oktatási anyagok szerdára (április 1.)

Oktatási anyagok szerdára (április 1.)

https://mediaklikk.hu/cikk/2020/03/29/oktatasi-anyagok-szerdara-aprilis-1/

 

Alsós

8:00 1. osztály: Számolás

8:15 2. osztály: Szorzás, osztás

Felsős

8:30
Biológia – A sejtek anyagcseréje (8. osztályos tanulók számára)
Az élőlények állandó kapcsolatban vannak környezetükkel. A működésükhöz szükséges tápanyagokat a környezetből veszik fel, és ide ürítik a felesleges vagy káros végterméket. Ezt a folyamatot nevezzük anyagcserének. Erről a bonyolult, összetett folyamatról tudhattok meg többet a Felsős következő részében. Adásunk földrajzi perceiben a különböző éghajlati övek jellegzetességeit ismételjük át, a történelmi összefoglaló ezúttal a hidegháború éveit foglalja össze.

9:00
Magyar nyelv és irodalom – Véleményalkotás szóban (8. osztályos tanulók számára)
Életünk során mindannyian vitatkozunk – legalább egyszer. A vita elkerülhetetlen, hasznos és fontos, de csak ha betartjuk a szabályokat. A kulturált vitatkozás szabályairól a Felsős következő adásában tudhattok meg többet.

9:30
Történelem – A francia forradalom első szakasza (6. osztályos tanulók számára)
A 18. század végén Franciaország Európa legjelentősebb és leggazdagabb állama volt. A kincstár mégis kiürült a háborús kiadások és az ország vezetőinek pazarlása miatt. A királyi hatalom elvesztette tekintélyét. Kitört a forradalom, amely nemcsak Franciaországot, hanem egész Európát megrengette. Vajon mi volt ez a forradalom, és hogy lehet, válhat valami, valaki szabaddá – ezt derítik ki a Felsős műsorvezetői.

10:00
Fizika – Az erő és az erő fajtái (7. osztályos tanulók számára)
Az Erő legyen Veled! Kimondani könnyű, de vajon mit is jelent mindez? A választ ugyan nem Yoda mester adja meg, ám Pánczél Róbert fizikatanára ismét szívesen segít a Felsős műsorvezetőinek, hogy kiigazodjanak az erővonalak kusza világában.

10:30
Erkölcstan – Reklámok (6. osztályos tanulók számára)
A reklám a kommunikáció egy formája, amely az adó és a vevő közötti jelátadás és –vétel. A reklám a különböző kommunikációs csatornákon a fogyasztók érzékszerveire kíván hatni például képpel, szöveggel, hanggal, ezek kombinációjával. A reklám fogyasztásra ösztönöz, meggyőződést sugall, befolyásolhat, illuzióba ringat, ígér valamit. A Felsősben a reklám kialakulásáról, hatásmechanizmusáról, etikájáról tudhattok meg többet.

11:00
Szakmák – Énekes, lovas edző
Talán nincs is olyan gyerek, akit ne ejtene rabul a lovaglás világa – aztán sokszor az iskolai követelmények vagy épp egy jó lovarda hiánya kiszorítja életünkből ezt a tevékenységet. A lovaglásban az edzőnek kiemelt szerepe van – hiszen ha jó kezekbe kerülünk, a gyermeki érdeklődésből akár élethosszig tartó szenvedély is válhat. Következő adásunkban a lovasedző hivatással ismerkedhettek meg, az állampolágri ismeretek részben pedig a diktatúráról tudhattok meg többet.

Szólalj meg – angolul
11:30 25. és 26. lecke

Szólalj meg – olaszul
12:00 11-15. lecke

Oktatási anyagok szerdára (április 1.)

Oktatási anyagok keddre (március 31.)

https://mediaklikk.hu/cikk/2020/03/29/oktatasi-anyagok-keddre-marcius-31

 

Alsós
8:00 – 3. osztály – Főnév

8:15 – 4. osztály – Helyesírás

Felsős

8:30
Földrajz – Ausztrália földrajzi jellemzői (7. osztályos tanulók számára)
Ausztráliába látogat a Felsős. Az eredetileg Terra Australis Incognita néven ismert kontinens a legutoljára felfedezett lakott fölrész, amelyen elszigeteltségén köszönhetőn egyedi flóra és fanua alakult ki. A koala, az eukaliptusz, a kenguruk és dingók földje egyebek mellett arról is nevezetes, hogy a kontinens egyetlen országból áll. Irány tehát Ausztrália, amely számos ovábbi érdekességeket tartogat a nézők számára.

9:00
Irodalom – Radnóti Miklós: Tétova óda (7. osztályos tanulók számára)
“Édes jó Istenem, ne engedd őt elevenen eltemetni. Mi minden van még benne, mi mindent kell még alkotnia, csodálatos hangján és képeivel, és még milyen sokat kell fejlődnie, a folyton változni tudó gazdaságából még mennyi mindent kell megmutatnia.” – így ír Radnóti Miklósról felesége, Gyarmati Fanni a naplójában, 1943 januárjában. A költő tragikusan korai, méltatlan halála és Fanni kitartó hűsége a 20. századi magyar irodalomtörténet egyik legmeghatározóbb szerelmi történetévé tette az övéket. Ennek a szerelemnek egyik legszebb bizonyíték a Tétova óda, amely az adásban is elhangzik.

9:30
Történelem – A nagy gazdasági világválság és az Egyesült Államok (7. osztályos tanulók számára)
1929 őszén összeomlott a New York-i tőzsde. A részvények hirtelen áresését egy közel tíz évig tartó, mély gazdasági válság követte, amely az egész világra kiterjedt, és tömegek elszegényedését hozta magával. A munkanélküliség és a reményvesztettség egyik következménye a szélsőséges politikai pártok megerősödése volt. A nagy gazdasági világválságról és következményeiről Varga Szabolcs történész beszél a nézőknek.

10:00
Matematika – Racionális számok (8. osztályos tanulók számára)
Racionális – vagyis ésszerű –mondhatnánk. De vajon mit jelent a kifejezés a matematika birodalmában? A Felsős következő adásában műsorvezetőink erre a kérdésre keresik a választ számos példa és feladvány segítségével – és természetesen az ésszerűség határain belül.

10:30
Művészet – A portré (7. osztályos tanulók számára)
Egy jó portré nem csak a modell külsejét örökíti meg. A Felsős mai adásában Beni próbál portréfotósi babérokra törni. Ebben Sasvári János fotós segít neki. S miközben kattognak a masinák, számos érdekességet tudhatunk meg a portréfestészetről, a portréfotózásról, a beállítás, a fények, a színek jelentőségéről, az ábrázolás hitelességének fontosságáról. Az adás végére az is kiderül, vajon milyen portréfotós válna a Felsős műsorvezetőjéből.

11:00
Irodalom – Színház az egész világ! (William Shakespeare) (8. osztályos tanulók számára)
Színház az egész világ – mereng a méla Jacques William Shakespeare Ahogy tetszik című drámájában. A Felsősben az egyik legnagyobb drámaíró életéről, halhatatlan drámáiról, szonettjeiről, csodálatos színházáról beszélgetnek műsorvezetőink, sőt el is játszanak egy részletet kedvenc drámájukból.

Szólalj meg – angolul
11:30 23. és 24. lecke

Szólalj meg – franciául
12:00 11-15. lecke

Beiratkozás az első osztályba

Cogito ÁMK

Dr. Krepuska Géza Általános Iskola

3121 Somoskőújfalu Semmelweis út 2., OM azonosító: 200620

telefonszám: 06-32/785-231, e-mail cím: somosiskola@gmail.com

 

Tisztelt leendő első osztályos Szülők!

A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

  1. Ha a szülő nem a kötelező felvételét biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen –az általa választott általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja.
  2. A kötelező felvételt biztosító általános iskola április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermekeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola fölvette és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.
  3. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt. Erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermekkötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét , továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.
  4. Az iskola felkéri a szülőt, hogy legkésőbb két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit-és erkölcstan vagy etika óra, továbbá hit-és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit-és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri.

 

A nem körzetes tanulók szülői szándéknyilatkozatait telefonon és e-mailben egyaránt várjuk.

 

Somoskőújfalu, 2020. március 30.

                                                                                                    Sáriné Princz Ildikó s.k.

                                                                                                    intézményegység vezető

Oktatási anyagok szerdára (április 1.)

Oktatási anyagok hétfőre (március 30.)

https://mediaklikk.hu/cikk/2020/03/29/oktatasi-anyagok-hetfore-marcius-30/

Felsős

8:30
Kémia – A kémiai reakciók általános jellemzése (8. osztályos tanulók számára)
A kémiai kölcsönhatások látványosak, érdekesek, sőt, olykor akár veszélyesek is lehetnek. Vajon mit történik két kémiai anyag kölcsönhatása során? Milyen típusú kémiai reakciók vannak? Mik a főbb jellemzőik? A Felsős következő adásában műsorvezetőink ezekre a kérdésekre keresik a választ Márk László és természetesen kísérletek segítségével.

9:00
Irodalom – Novellák, regényrészletek (6. osztályos tanulók számára)
A Robinson Crusoe Daniel Defoe angol író 1719-ben megjelent regénye. Főszereplője Robinson, aki hajótörést szenved, és egyetlen túlélőként egy lakatlan szigetre kerül. A főhős mindent megpróbál, hogy otthonossá, élhetővé tegye környezetét. Robinsont végül 28 év után egy hajó legénysége megtalálja és hazaviszi Angliába. A Felsősben a műsorvezetők a lakatlan szigetbeli létet, az egyedüllét, a magány, a remény érzését próbálják rekonstruálni, miközben a regény történelmi-társadalmi hátterét is felfedezik.

9:30
Történelem – Demokrácia vagy diktatúra? (7. osztályos tanulók számára)
A 20. századi Olaszország létrejöttéről már tanultatok. Az állam az antant oldalán lépett be az 1. világháborúba, majd hatalomra került Mussolina és egy fasiszta állammá vált. Erről a folyamatról, valamint ennek kapcsán a demokrácia és a diktatúra jellemzőiről, sőt egy diákönkormányzat működéséről tudhattok meg többet a mai adásban.

10:00
Matematika – A sokszögek területe (6. osztályos tanulók számára)
Egy arasz, egy hüvelyk, egy láb, sőt, egy királynői láb! A Felsős mai adásában Zoé királynő birodalmába látogathatnak al a nézők, ahol a felséges hölgy lábának, pontosabban lába méretének fontos szerepe van, főleg akkor, ha a palota vagy a leendő park, esetleg más épület vagy létesítmény területét akarják kiszámolni a hű alattvalók.

10:30
Erkölcstan – Szerelem (7. osztályos tanulók számára)
A szerelem az egyik legszebb, ha nem a legszebb emberi érzés. A szerelem irányíthatatlan, irracionális és megmagyarázhatatlan. A szerelem a párkapcsolat alapja, amely viszont már két emberen múlik, racionális és számos döntéssel jár együtt. Minderről Kovács Barbara evangélikus lelkésszel beszélgetnek a Felsős műsorvezetői.

11:00
Matematika – Olvassunk a grafikonokról! (8. osztályos tanulók számára)
A mindennapi életben gyakran van szükség arra, hogy grafikonokat értelmezzünk. Az internetes időjárás-előrejelzést, a valuták árfolyamainak változásait, a banki kamatváltozásokat gyakran grafikonon jelenítik meg. Az infografikák behálózzák környezetünket, körülvesznek bennünket. Következő adásunkban a különböző grafikonok értelmezéséről tudhattok meg többet.

Szólalj meg – angolul
11:30 21. és 22. lecke

Szólalj meg – németül
12:00 11-15. lecke