Az állatok világnapja – október 4.

Az állatok világnapja – október 4.

Október 4. – Az állatok világnapja

 

Az Állatok Világnapját 1931 óta ünnepeljük. Ezen a napon az állati lét minden formája ünnepelt. A világ minden táján számos templomban az október negyedikéhez legközelebb eső vasárnapon megáldják az állatokat.

Október negyedikét azért választották ennek a jeles napnak, mert ez Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet pártfogójának is az ünnepnapja.

Az ember a Föld első számú csúcsragadozója, hiszen a mindennapi életben a hobbiállatok, a természetben élő állatok egy része és a gazdasági haszonállatok is az emberi cselekményektől függenek. Az állatvédők szemléletformáló programjaik révén segítik, hogy a helyzet elfogadhatóbb legyen.

 

1. Tájékoztatás a felvételi lehetőségekről

1. TÁJÉKOZTATÁS A FELVÉTELI LEHETŐSÉGEKRŐL

A COGITO Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2020-2021-es tanévre 6-18 éves diákok számára

csoportos oktatásban
• képző- és iparművészet
• színművészet-bábművészet
• táncművészet
• zeneművészet tanszakokon

egyéni zeneoktatásban
• zeneművészet – népzene (népi ének, népi bőgő, népi hegedű, duda, népi brácsa, népi furulya)
• zeneművészet – zongora
• zeneművészet – hegedű
• szintetizátor-keyboard tanszakokon

(A telephelyeken a megfelelő tanszakok megjelölendők!)
A Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dr. Krepuska Géza Általános Iskola felvételi lehetőségeiről szóló tátékoztató:
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. [20/2012. EMMI rendelet. 22. § (2)]
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre (a tankötelezettség kezdete). A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

A nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 45. § (2) bekezdés hatályos rendelkezése szerint: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.”
Kötelező felvételt biztosító körzeti iskola
Főszabály
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (6) bekezdés szerint: Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (ez a kötelező felvételt biztosító általános iskola).
A felvételi körzetek megállapítása
A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.
A kötelező felvételt biztosító Nógrád megyei iskolák körzethatárairól szóló tájékoztató megtalálható a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján: http://www.nmkh.hu

 

Salgótarján, 2021. 09. 01.

 

 

Paróczainé Varga Ildikó                                      Tóth László

főigazgató                                              főigazgató-helyettes

2. Beiratkozás. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

HIBÓ TAMÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.

Fenntartói határozat

A csoportok és osztályok számáról és létszámáról

 1. Csoportok és osztályok száma
 • a) A 2020/2021. tanévben a Dr. Krepuska Géza Általános Iskolában indítható osztályok száma: 1. évfolyamon 1 osztály, 2. évfolyamon 1 osztály, 3. évfolyamon 1 osztály, 4. évfolyamon 1 osztály, 5. évfolyamon 1 osztály, 6. évfolyamon 1 osztály, 7. évfolyamon 1 osztály, 8. évfolyamon 1 osztály Napközi: 3 csoport, tanulószoba felső tagozatosok számára: 1 csoport.
  b) A 2019/2020. tanévben a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskolában valamennyi tanszakot számítva maximálisan 125 csoport (osztály) indítható.A COGITO Általános Művelődési Központ Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a 2020/2021-es tanévben a következőkben felsorolt csoportokat engedélyezi:Maximálisan engedélyezett tanulólétszám: 4 823 főEbből csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet és zeneművészet székhelyen és telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben:
  4 506 fő
  Egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 317 fő

  Az intézményegység Nógrád megyei telephelyein csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet és zeneművészet székhelyen és telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 2361 fő
  Egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 135 fő
  Összesen: 2 496 tanuló

  Az intézményegység Bács-Kiskun megyei telephelyein (Kiskunhalas, Tompa, Szank) csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 80 fő
  Egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc egyéni, hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 152 fő
  Összesen: 232 tanuló

  Az intézményegység Bács-Kiskun megyei Danubia Tagiskolájának telephelyein csoportos oktatásban a táncművészet, a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 435 fő,
  egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc egyéni, hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 30 fő,
  összesen: 465 fő

  Az intézményegység Heves megyei telephelyein csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, grafika tanszakán részt vehet heti 180 percben: 312 fő, táncművészet (balett, moderntánc) tanszakán 48 fő

  Összesen: 360 tanuló

  Az intézményegység Borsod-Abaúj-Zemplén megyei telephelyein csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 1 270 fő
  Összesen: 1 270 tanuló

  Az intézményegység székhelyén és telephelyein a felsorolt tanszakokkal és engedélyezett tanulólétszámmal működik nappali rendszerű oktatási munkarendben.
  Az intézményegység székhelyén és telephelyein a felsorolt tanszakokkal és engedélyezett tanulólétszámmal működik nappali rendszerű oktatási munkarendben, maximálisan 24 fős csoportokkal.

 

Salgótarján, 2021. 05. 20.

 

Paróczainé Varga Ildikó                                      Tóth László

főigazgató                                              főigazgató-helyettes

3. Térítési szabályzat

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Étkezési térítési díjak 2020. szeptember 1-jétől

Napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) 540 Ft
Napközi 50 %-os 270 Ft
Menza (ebéd) 335 Ft
Menza 50 %-os 170 Ft

 

A Hibó Tamás Művészeti Alapítvány kuratóriuma utasítja a Cogito Általános Művelődési Központ főigazgatóját, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), és az ennek végrehajtásról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység tanulóinak térítési díját és tandíját a következők szerint állapítsa meg:

1) Az intézményegységben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja az 1. számú mellékletben meghatározott díjalap, melynek meghatározása minden esetben a szakmai feladatra jutó folyó kiadások összegének figyelembevételével történik.

2) Az intézményegység tanulója a Vhr. 34.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben térítési díjat köteles fizetni, amelynek mértéke
a) a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap
a. 15,49%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (10000 Ft/év)
b. 19,36%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (12500 Ft/év)
b) a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap
a. 17,04%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (11000 Ft/év)
b. 19,36%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (12500 Ft/év)
c) a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében egyéni zene tanszakain a díjalap
a. 6,42 %-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (12000 Ft/év)
b. 18,74%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (35000 Ft/év)
d) a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében egyéni zene tanszakain a díjalap
a. 15,52%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (29000 Ft/év)
b. 21,41%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (40000 Ft/év)

3) Az intézményegység tanulója a Vhr. 36.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben tandíjat köteles fizetni, amelynek mértéke
a) második tanszak esetén a díjalap
a. 23,24%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain (15000 Ft/év)
b. 19,81%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén egyéni zene tanszakain (37000 Ft/év)
c. 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (25800 Ft/év csoportos, 74700 Ft/év egyéni zene tanszakon)
b) ha a tanuló másik művészeti iskolában fizet térítési díjat, a díjalap
a. 57,32%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain (37000 Ft/év)
b. 50,32%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén egyéni zene tanszakain (94000 Ft/év)
c. 80%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (51600 Ft/év csoportos, 149400 Ft/év egyéni zene tanszakon)
c) minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte, a díjalap
a. 61,96%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain (40000 Ft/év)
b. 55,14%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén egyéni zene tanszakain (103000 Ft/év)
c. 80%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (51600 Ft/év csoportos, 149400 Ft/év egyéni zene tanszakon)

4) Mentesül a térítési illetve tandíjfizetési kötelezettség alól az a tanuló, aki
a) A Nkt. szerint hátrányos helyzetű,
b) állami gondozott,
c) speciális nevelési igényű, és ezt igazolja

5) A tanulót szociális helyzete alapján térítési díj kedvezmény illeti meg, melynek mértéke
a) a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap 83,89%-a, egyéni zene tanszakain a díjalap 84,96%-a (Fizetendő: 10400 Ft/év csoportos, 28100 Ft/év egyéni zene tanszakon)
a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanuló esetén
b. ha a tanuló tartósan beteg
c. a tanulóval egy háztartásban élő kiskorúak száma egynél több
d. a tanulót egyedülálló szülő gondozza
e. A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
b) a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap 94,58%-a, egyéni zene tanszakain a díjalap 94,91%-a (Fizetendő: 3500 Ft/év csoportos, 9500 Ft/év egyéni zene tanszakon)
c) a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében egyéni zene tanszakain a díjalap 94,91%-a, képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap 88,38%-a (Fizetendő: 7500 Ft/év csoportos, 9500 Ft/év egyéni zene tanszakon)
c. ha a tanuló tartósan beteg
d. a tanulóval egy háztartásban élő kiskorúak száma egynél több
e. a tanulót egyedülálló szülő gondozza
f. A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni. A díjkedvezmény iránti kérelmet a kérelem benyújtását kővető 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el.
Évfolyamát elégtelen tanulmányi eredménye miatt megismételni kényszerülő tanuló térítési díj kedvezményt nem kaphat, de a 4) pontban felsorolt mentességi esetekben díjfizetési kötelezettség továbbra sem terheli.

6) Ha a tanuló több művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy az intézményegységben több művészeti ág, több tanszak képzésében vesz részt, a tanulónak, illetve kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a tanuló melyik iskolában, melyik művészeti ágban, illetve melyik tanszakon vesz részt térítési díj fizetési kötelezettség mellett a képzésben.

7) A térítési díj és a tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok alkalmazásával ezer forinttal, az 5) pontban meghatározott kedvezmények esetén száz forinttal osztható díjat kell meghatározni. Amennyiben a kerekítés következtében a díj mértéke a jogszabályi minimális szint alá kerülne, azt a kerekítés összegét a szintet közvetlenül elérő vagy azt meghaladó, száz forinttal osztható összegre kell emelni.

8) A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első félévében az életkor, a jogviszony és a tanszak alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel. A tanulmányi eredménytől függő díjkedvezményt és mentességet az első tanév második félévétől kell alkalmazni.

9) Az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesítse a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót. Az értesítés tartalmazza a fizetendő díj jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a fizetés elmaradásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget.

10) A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő kitűzésével hívja fel a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót a fizetési kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre.

11) A térítési díj befizetésének módjáról a főigazgató rendelkezzen.

Ez a határozat a 2020/2021. tanévre érvényes.

Salgótarján, 2020. augusztus 31.

Hári Ildikó Erika

kuratóriumi elnök